رهاسازی آب سد سفیدرود از ۱۵ اردیبهشت

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در تماس تلفنی شبکه باران : یکی از دغدغه های کشاورزان در فصل زراعی تامین آب کشاورزی است

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت سهامیآب منطقه ای گیلان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما گیلان: رهاسازی آب سد سفیدرود از ۱۵ اردیبهشت
یکی از دغدغه های کشاورزان در فصل زراعی تامین آب کشاورزی است
شرکت آب منطقه ای گیلان هم هرساله با توجه به میزان ذخیره آب سد سفیدرود در خصوص رهاسازی آب کشاورزی برنامه زمان بندی اعلام می کند
بنا بر اعلام این شرکت، از حدود ۲ هفته دیگه آب سد سفیدرود برای آبیاری شالیزارها رها می شود.