رمضان فصل وصل است و فطر ضیافت‌گاه وصال

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صدشکر که این آمد و صدحیف که آن رفت « پایان هر عبادتی ، عیدی است که برازنده آن عبادت است و رمضان در ایستگاه فطر به بار می‌نشیند و بال می‌گشاید . رمضان ، فصل وصل است و فطر ضیافت‌گاه وصال » اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات […]

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صدشکر که این آمد و صدحیف که آن رفت

« پایان هر عبادتی ، عیدی است که برازنده آن عبادت است و رمضان در ایستگاه فطر به بار می‌نشیند و بال می‌گشاید . رمضان ، فصل وصل است و فطر ضیافت‌گاه وصال »

اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم استانی های متدین و عزیز به ویژه همکاران بزرگوار در مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان ، فرا رسیدن عید سعید فطر را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

مهندس خودنیا
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان