رفع یش از ۵۴ هزار حادثه آب و فاضلاب توسط مرکز امداد و حوادث آبفا کردستان

در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۵۴ هزار و ۵۱۴ حادثه آب و فاضلاب به سامانه ۱۲۲ شرکت آبفا کردستان اعلام و برطرف گردید که از این تعداد ۴۵ هزار و ۸۷ حادثه در بخش آب و ۹۴۳۲ حادثه در بخش فاضلاب رفع اتفاق گردیده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان […]

در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۵۴ هزار و ۵۱۴ حادثه آب و فاضلاب به سامانه ۱۲۲ شرکت آبفا کردستان اعلام و برطرف گردید که از این تعداد ۴۵ هزار و ۸۷ حادثه در بخش آب و ۹۴۳۲ حادثه در بخش فاضلاب رفع اتفاق گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان بیشترین حوادث رفع شده در سال گذشته مربوط به شهرستان سنندج با مجموع ۱۲۴۸۷ حادثه بخش آب و ۵۹۵۵ حادثه بخش فاضلاب بوده است و پس از سنندج، بیشترین حوادث برطرف گردیده مربوط به شهرستان مریوان با ۵۳۳۸ رفع حادثه بخش آب و ۹۲۱ رفع حادثه بخش فاضلاب بوده است.  

سامانه ۱۲۲ با هدف اعلام حوادث و اتفاقات توسط مشترکان در شهرها و روستاهای استان کردستان فعالیت می کند و شهروندان می توانند هرگونه حادثه و یا اتفاق در تأسیسات آب و فاضلاب را به صورت شبانه روزی از طریق این سامانه اعلام نمایند تا در اسرع وقت پیگیری و برطرف شود.

مشترکان با شماره گیری تلفن ۱۲۲ و با فشردن کلید ۱ به اپراتور متصل می گردند و سوانح آب و فاضلاب را اعلام می نمایند؛ ضمن آنکه با فشردن کلید ۲ نیز امکان آگاهی از اطلاعیه های قطعی آب در اقصی نقاط استان فراهم شده است.