رفع موانع و حمایت از مراکز استخراج رمز ارز در سالجاری

علاوه بر گشایش هایی که در مصوبه جدید برای صنعت استخراج رمزارزها لحاظ شده است، وزارت نیرو به دنبال این است که مناطق اولویت دار با ظرفیت های خالی را نیز مشخص کند که در آنها به دلیل سرمایه گذاری های صورت پذیرفته محدودیتهای تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق باشد . به گزارش پایگاه […]

علاوه بر گشایش هایی که در مصوبه جدید برای صنعت استخراج رمزارزها لحاظ شده است، وزارت نیرو به دنبال این است که مناطق اولویت دار با ظرفیت های خالی را نیز مشخص کند که در آنها به دلیل سرمایه گذاری های صورت پذیرفته محدودیتهای تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق باشد .

به گزارش پایگاه خبری توانیر،دکتر مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق از تلاش برای تحقق اهداف شعار امسال خبرداد و تصریح کرد: در این خصوص مراکز استخراج رمزارز نیز مانند سایر مشترکان که باید موانع پیش روی آنها برداشته شود، مورد حمایت قرار می گیرند.

وی ادامه داد: علاوه بر گشایش هایی که در مصوبه جدید برای صنعت استخراج رمزارزها لحاظ شده است، وزارت نیرو به دنبال این است که مناطق اولویت دار با ظرفیت های خالی را نیز مشخص کند که در آنها به دلیل سرمایه گذاری های صورت پذیرفته محدودیتهای تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق باشد.

رجبی مشهدی افزود: با هدایت مراکز استخراج رمزارزها به مناطق اولویت دار و تشکیل مزارع بزرگ استخراج در کشور، اولا امکان استفاده از تخفیف ولتاژ اتصال تا سقف ۲۰ درصد و تخفیف اتصال به استخرهای داخلی (۱۵ درصد) وجود خواهد داشت. دوما، خرده ماینرها یا افرادی که تمایل دارند سرمایه های خرد خود را در صنعت استحراج رمزارزها سرمایه گذاری کنند امکان استفاده از خدمات هتلینگ و میزبانی خرده ماینرها توسط این مزارع بزرگ را خواهند داشت.

رجبی مشهدی اظهار امیدواری کرد با تعامل با وزارت صمت امکان تسهیل در ارائه مجوزهای لازم به مزارع استخراج رمزارزها در این مناطق فراهم شود و شاهد رونق هرچه بیشتر این صنعت در کشور باشیم.