رفع مشکل 10 ساله  آب 4 روستای  شهرستان سرخس

 سرپرست امور آب و فاضلاب سرخس از رفع مشکل 10 ساله  آب چهار روستاي  اين شهرستان مرزي  خبر داد. 

“علی قربانی” افزود: پنج هزار نفر جمعیت ساکن در این روستاها با اجرای پروژه آبرسانی شامل  حفر و تجهیز یک حلقه چاه با دبی  18 لیتر برثانیه از آب شرب پایدار  برخوردار شدند.به گفته وی آب این چهار روستا تا پیش از این  از طریق یک دهنه چشمه و قنات  تامین و نوبت بندی شده بود که با ادامه پدیده خشکسالی و کاهش بارش ها این منبع نیز از دسترس خارج  و ارسال آب تانکری در دستور کار آبفا شهرستان قرار گرفت. وی با بیان اینکه آب چاه جدید  با اجرای دو هزار 600 متر خط انتقال از جنس پلی اتیلن سایز 200 به روستاها هدایت می شود. خاطر نشان کرد: با هدف تسریع در آبرسانی به روستانشینان و به دلیل عدم اجرای شبکه برق ، اقدام به ارسال یک دستگاه موتور ژنراتور از مرکز استان به محل برای تامین برق پمپ چاه شد. “قربانی” افزود: 110 میلیارد ریال  اعتبار اجرای این پروژه  از محل طرح های  محرومیت زدایی سپاه تامین شده است.