رفع مشکل کمبود آب شهرک گلخانی شهرستان نیمروز

با مهندسی مجدد شبکه توزیع و اقدامات فنی مشکل کمبود آب شهرک گلخانی شهرستان نیمروز مرتفع شد. علیرضا قاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان این خبر افزود: مهندسی مجدد شبکه توزیع و اقدامات فنی صورت گرفته در جهت اصلاح و رفع نواقص، منجر به پایداری جریان آب و حل مشکل کمبود […]

با مهندسی مجدد شبکه توزیع و اقدامات فنی مشکل کمبود آب شهرک گلخانی شهرستان نیمروز مرتفع شد.

علیرضا قاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان این خبر افزود: مهندسی مجدد شبکه توزیع و اقدامات فنی صورت گرفته در جهت اصلاح و رفع نواقص، منجر به پایداری جریان آب و حل مشکل کمبود آب شهرک گلخانی گردید.

قاسمی گفت: تعداد 12574 مشترک تحت پوشش امور آب و فاضلاب نیمروز بوده که از این تعداد تقریباً 500 اشتراک مربوط به شهرک گلخانی می باشد.

وی ادامه داد از آنجا که در پیک مصرف تابستان با 10 درصد کمبود منابع مواجه هستیم، این موضوع در کنار افزایش مصرف ناشی از کرونا خود را بصورت افت فشار یا قطع جریان آب نشان می داد.

مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و‌ بلوچستان در پایان ضمن برشمردن اهم اقدامات که از محل بودجه جاری شرکت تأمین گردیده (که در انتها ذکر شده) یکی از نکات مثبت یکپارچه سازی را تسهیل در ارائه خدمات دانست و از مردم عزیز سطح استان درخواست نمود با مدیریت مصرف صحیح و اجتناب از مصارف غیر ضروری فرزندان خود را در ارائه خدمات بهینه یاری نمایند.

۱- تقویت شبکه توزیع از طریق مخزن دو هزار مترمکعبی شهر ادیمی با نصب پمپ با دبی 5 لیتر بر ثانیه

۲- فشار سنجی طول شبکه انتقال و تنظیم شبکه های فرعی جهت توزیع عادلانه

۳- تغییر ارتفاع کلکتور که در محل ورودی شبکه توزیع شهرک قرار داشت به میزان 2/5متر

۴- پیگیری انشعابات غیر مجاز

۵- اتصال شبکه توزیع چهار روستا به تعداد 1233 اشتراک به شبکه شهری در جهت تقویت شبکه روستایی

۶- حذف علمک برداشت آب تانکری که روزانه ۳۶ هزار لیتر برداشت داشتند.