رفع مشکل نوسانات آب مریوان با افزایش ظرفیت و حفر چاه محقق می شود.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا کردستان از افزایش ۵۰ درصدی مصرف آب در مریوان نسبت به سال گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان محمد فرهاد در گفتگو با برنامه مردم و مسئولان رادیو کردستان اظهار کرد: شهر مریوان دارای ۱۵۶ هزار نفر جمعیت است که […]

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا کردستان از افزایش ۵۰ درصدی مصرف آب در مریوان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان محمد فرهاد در گفتگو با برنامه مردم و مسئولان رادیو کردستان اظهار کرد: شهر مریوان دارای ۱۵۶ هزار نفر جمعیت است که ۱۰۰ درصد این جمعیت با حدود ۴۰ هزار فقره اشتراک زیر پوشش شبکه آب شرب بهداشتی و سالم قرار دارند.

وی با بیان اینکه کار تأمین آب شهر مریوان از چاه ها و منابع آبی زیرزمینی انجام می شود، تصریح کرد: برنامه ریزی بلندمدت برای تأمین آب شهر مریوان از سد گاران انجام شده است که سامانه خط انتقال آن اجرا شده و پیگیر دریافت اعتبارات برای احداث تصفیه خانه هستیم.

معاون بهره برداری و توسعه آب با یادآوری به افزایش ۵۰ درصدی مصرف آب در شهر مریوان در قیاس با مدت مشابه سال گذشته به افت و قطعی آب در برخی نقاط مرتفع این شهر طی روزها و هفته های گذشته اشاره کرد و گفت: اقدامات مختلفی برای حل این مشکل انجام شده است که شامل افزایش ۳۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر و حفر دو حلقه چاه جدید است.

فرهاد با بیان اینکه با راه اندازی این ۲ حلقه چاه طی یک ماه آینده مشکل نوسانات آب در مریوان برطرف خواهد شد، تصریح کرد: اما در عین حال لازم است شهروندان مریوانی نسبت به رعایت الگوی مصرف بیش از پیش اهتمام داشته باشند.