رفع مشکل نوسانات آب مریوان با افزایش ظرفیت و حفر چاه محقق می شود.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا کردستان از افزایش 50 درصدی مصرف آب در مریوان نسبت به سال گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان محمد فرهاد در گفتگو با برنامه مردم و مسئولان رادیو کردستان اظهار کرد: شهر مریوان دارای 156 هزار نفر جمعیت است که […]

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا کردستان از افزایش 50 درصدی مصرف آب در مریوان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان محمد فرهاد در گفتگو با برنامه مردم و مسئولان رادیو کردستان اظهار کرد: شهر مریوان دارای 156 هزار نفر جمعیت است که 100 درصد این جمعیت با حدود 40 هزار فقره اشتراک زیر پوشش شبکه آب شرب بهداشتی و سالم قرار دارند.

وی با بیان اینکه کار تأمین آب شهر مریوان از چاه ها و منابع آبی زیرزمینی انجام می شود، تصریح کرد: برنامه ریزی بلندمدت برای تأمین آب شهر مریوان از سد گاران انجام شده است که سامانه خط انتقال آن اجرا شده و پیگیر دریافت اعتبارات برای احداث تصفیه خانه هستیم.

معاون بهره برداری و توسعه آب با یادآوری به افزایش 50 درصدی مصرف آب در شهر مریوان در قیاس با مدت مشابه سال گذشته به افت و قطعی آب در برخی نقاط مرتفع این شهر طی روزها و هفته های گذشته اشاره کرد و گفت: اقدامات مختلفی برای حل این مشکل انجام شده است که شامل افزایش 30 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر و حفر دو حلقه چاه جدید است.

فرهاد با بیان اینکه با راه اندازی این 2 حلقه چاه طی یک ماه آینده مشکل نوسانات آب در مریوان برطرف خواهد شد، تصریح کرد: اما در عین حال لازم است شهروندان مریوانی نسبت به رعایت الگوی مصرف بیش از پیش اهتمام داشته باشند.