رفع مشکل افت فشار در برخی نواحی شهرستان کرج

با هدف بهبود روند توزیع در شبکه توزیع آب و حل مشکلات ناشی از افت فشار آب ، در مناطق کوهپایه حسن آباد و شهرک بنفشه و ایثار کرج عملیات اجرایی لوله گذاری و اصلاح بخشهایی از شبکه توزیع در دستور کار قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی آبفا شهرستان کرج افشین میر مدیر […]

با هدف بهبود روند توزیع در شبکه توزیع آب و حل مشکلات ناشی از افت فشار آب ، در مناطق کوهپایه حسن آباد و شهرک بنفشه و ایثار کرج عملیات اجرایی لوله گذاری و اصلاح بخشهایی از شبکه توزیع در دستور کار قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی آبفا شهرستان کرج افشین میر مدیر آبفا منطقه کرج مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشهایی از مناطق مرتفع در محدوده کوهپایه ، حسن آباد وهمچنین محدوده های شهرک بنفشه و ایثار در شرایط پیک مصرف فصل گرما ، با افت فشار آب در شبکه مواجه می شد و این امر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می کرد. لذا امور آبفا کرج مرکزی با اجرای عملیات لوله گذاری به طول 400 متر و به قطر 250 میلی متر از جنس چدن داکتیل در بلوارتربیت در محدوده حسن آباد و انجام عملیات سه راه گیری و نصب شیرآلات مورد نیاز در محدوده شهرک بنفشه وایثارنسبت به تامین شرایط پایدار توزیع آب و حل مشکل کم آبی بیش از 10000نفر از شهروندان ساکن مناطق فوق اقدام نموده است.