رفع مشکل آب ۴۰ روستای شهرستان خواف

مدیر امور آب و فاضلاب خواف  از رفع مشکل آب ۴۰ روستای دراین شهرستان به همت خیرین طی سال گذشته خبرداد. “سید حسن رضائیان” با اشاره به ۸۳ روستا تحت پوشش خدمات افزود: با کمک بنیاد نیکوکاری ابراهیمی و فرمانداری نیز در سال جاری عملیات آبرسانی به ۱۰ روستا  آغاز شد که عملیات تامین آب  […]

مدیر امور آب و فاضلاب خواف  از رفع مشکل آب ۴۰ روستای دراین شهرستان به همت خیرین طی سال گذشته خبرداد.

“سید حسن رضائیان” با اشاره به ۸۳ روستا تحت پوشش خدمات افزود: با کمک بنیاد نیکوکاری ابراهیمی و فرمانداری نیز در سال جاری عملیات آبرسانی به ۱۰ روستا  آغاز شد که عملیات تامین آب  در سه  روستا به پایان رسید  و روستائیان از آب شرب سالم بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه شهرستان خواف به لحاظ تامین آب شرب در وضعیت قرمز قرار دارد، از شهروندان و روستائیان خواست با مصرف درست آب  مردم آب زمینه گذر از تابستان و پیک مصرف را فراهم آورند.

به گفته وی با ۱۰ درصد صرفه جویی روستاها و شهر خواف کمبود آب نخواهد داشت.