رفع مشکل آب 14 شهر و روستا در شهرستان چناران

مدیر امور آب و فاضلاب چناران با مثبت ارزیابی کردن طرح یک پارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی اعلام کرد : در نتیجه اجرای این سیاست مشکل تامین آب شرب 12 روستا و دو شهر دراین شهرستان رفع شد.

مسعود افروند سرمایه صرف شده در اجرای پروژه های تامین آب را حدود 50میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: شبکه آب شرب هشت روستا به شهر متصل و برای یک مجتمع سه روستایی چاه حفر شد و تاسیسات یک روستا هم مورد بازنگری قرار گرفت.

به گفته وی در چناران و شهر جدید سید آباد نیز دو حلقه چاه حفر و وارد مدار شد.

وی از خدمت رسانی امور چناران به 18هزارو 500مشترک شهری و 9 هزار و500مشترک روستایی خبر داد و گفت : آب شرب مورد نیازشهرستان از 33حلقه چاه ، سه دهنه چشمه برداشت و از طریق 158کیلومتر خط انتقال و 531کیلومتر شبکه توزیع دراختیار مشترکان قرار می گیرد.