رفع مشکل آب آشامیدنی روستای عمیدآباد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: مشکل تامین آب آشامیدنی روستای عمید آباد از توابع شهرستان ابهر پس از دوازده سال حل شده و آب پایدار سالم و بهداشتی در این روستا تامین شد. علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: برای تامین آب شرب پایدار در روستای عمید آب، یک حلقه چاه به […]

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: مشکل تامین آب آشامیدنی روستای عمید آباد از توابع شهرستان ابهر پس از دوازده سال حل شده و آب پایدار سالم و بهداشتی در این روستا تامین شد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: برای تامین آب شرب پایدار در روستای عمید آب، یک حلقه چاه به عمق 160 متر و با دبی 20 لیتر بر ثانیه حفر و تجهیز گردیده و وارد مدار بهره برداری شد.

وی افزود: هم اکنون مخزن 500 متر مکعبی روستای عمید آباد تجهیز و آبگیری شده و هیچگونه قطعی آب و یا افت فشار آب در این روستا وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب، محوطه سازی و فنس کشی ایستگاه پمپاژ را از دیگر اقدامات شرکت در روستای عمد آباد برشمرد.

وی اضافه کرد: کار شناسایی و برخورد با انشعابات غیر مجاز در این روستا نیز در دستور کار قرار داشته و تا کنون 69 انشعاب غیر مجاز در عمید آباد شناسایی و تبدیل به مجاز گردیده است.

جزء قاسمی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب در قالب طرح های مشارکتی، اهالی روستای عمید آباد را در اجرای عملیات اصلاح و بازازی شبکه آبرسانی مشارکت خواهد داد.