رفع تصرف از تصرفات رودخانه علی آباد روکرد خنامان در رفسنجان

مدیر منابع آب شهرستان رفسنجان از رفع تصرف 2600 متر مربع از اراضی واقع در بستر رودخانه علی آباد روکرد خنامان با دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان خبر داد .

مدیر منابع آب شهرستان با اعلام این خبر گفت : ابتدای آذر ماه سال جاری در اجرای دستور قاطع دادستان شهرستان در خصوص برخورد با متصرفان بستر و حریم رودخانه های شهرستان مطابق با تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب با هماهنگی فرماندهی یگان امداد و حضور نیروهای گروه گشت و بازرسی منابع آب با تجهیزات شرکت آب منطقه ای استان کرمان نسبت به رفع تصرف فوری به میزان تقریبی 2600 متر مربع از اراضی واقع در بستر رودخانه علی آباد روکرد خنامان اقدام گردید .