۴ هزار مورد حوادث فاضلاب در مناطق ۳ و ۴ شهر رشت رفع شد

در سال گذشته 4 هزار و 595 مورد حوادث فاضلاب در مناطق 3 و 4 شهر رشت برطرف شد.

در سال گذشته ۴ هزار و ۵۹۵ مورد حوادث فاضلاب در مناطق ۳ و ۴ شهر رشت به همت کارکنان زحمت کش شرکت آب و فاضلاب رشت برطرف شد.

به گزارش برقآب و به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ مدیر امور آبفای رشت امروز گفت: برای رفع این ۴ هزار مورد حوادث فاضلاب اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال هزینه و مشکل دفع فاضلاب ۲۴۵ هزار مشترک این مناطق برطرف شد.

محمود امیری افزود: طی این مدت ۴۶ هزار و ۵۷۵ متر لایروبی شبکه فاضلاب، ۱۲۸۸ مورد رفع گرفتگی شبکه و انشعاب فاضلاب با استفاده از دستگاه واترجت و ۱۰۹۱ متر اصلاح شبکه فاضلاب اجرا شد.

وی تصریح کرد: ساخت و نصب ۹۶ منهول جدید، هم سطح سازی، مرئی سازی و تعمیر ۲ هزار و ۴۳۳ مورد دریچه منهول و اصلاح ۶۸ فقره انشعاب فاضلاب نیز طی سال گذشته در مناطق ۳ و ۴ شهر رشت انجام شد.