رفع افت فشار و قطعی آب در روستاهای شهرستان چایپاره

سرپرست امور آب و فاضلاب چایپاره از رفع مشکل افت فشار و قطعی آب در دو روستای این شهرستان خبر داد.

سرپرست امور آب و فاضلاب چایپاره از رفع مشکل افت فشار و قطعی آب در دو روستای این شهرستان خبر داد.

مصطفی امینلوی با بیان اینکه روستاهای«یوسف کندی» و «شورکهریز» بدلیل موقعیت جغرافیایی در منتهی الیه این شهرستان و در ارتفاع بالا قرار گرفته است، اظهار داشت: بدلیل عدم وجود مخزن ذخیره و خط انتقال بیش از هفت کیلومتر از منشا تامین آب، افت فشار و کمبود آب در این روستاها حادث می شد.

 وی افزود: در بررسی های بعمل آمده، رسوب در لوله خط انتقال و شبکه توزیع، بعنوان عامل اصلی مشکل افت فشار و کمبود آب، مطرح گردید که با اقدامات انجام شده، این مشکل رفع و آب شرب ۲۴ خانوار با ۹۵ نفر جمعیت تامین شد.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان چایپاره با بیان اینکه آب شرب مورد نیاز روستاهای مذکور از محل چاه متعلق به مجتمع چند روستایی بابل آباد  تامین می شود، اظهار کرد: تاسیسات آبرسانی به این روستاها قدیمی و فرسوده بوده و اصلاح خط انتقال و شبکه توزیع آن در اولویت کاری شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.