رفع اتفاق خط انتقال مجتمع آبرسانی روستایی شهید کامیاب

رییس اداره آب و فاضلاب کاخک گناباد از رفع یک فقره اتفاق روی لوله ۲۰۰ پلی اتلین خط انتقال مجتمع آبرسانی روستایی شهید کامیاب گناباد خبر داد. به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان گناباد، رضا ذکاوتی گفت: با اعلام یک فقره اتفاق روی خط انتقال آب مجتمع آبرسانی شهید کامیاب در محدود […]

رییس اداره آب و فاضلاب کاخک گناباد از رفع یک فقره اتفاق روی لوله ۲۰۰ پلی اتلین خط انتقال مجتمع آبرسانی روستایی شهید کامیاب گناباد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان گناباد، رضا ذکاوتی گفت: با اعلام یک فقره اتفاق روی خط انتقال آب مجتمع آبرسانی شهید کامیاب در محدود روستای گوهردشت، همکاران بهره برداری امور به محل اعزام و باتوجه به شرایط تنش آبی حاکم بر منطقه، در اسرع وقت در پی رفع آن برآمدند.
ذکاوتی گفت: این مجتمع از بزرگترین مجتمع های شهرستان بوده که ۱۷ روستا را با بیش از ۳۴۰۰ انشعاب آب تحت پوشش خود دارد و در پی بروز این اتفاق، آب روستاهای سقی، گوهردشت، رضویه، زیبد و شیرازآباد به مدت ۶ ساعت کم فشار و در بعضی مناطق قطع بوده که آبرسانی با تانکر سیار به صورت مداوم انجام شده و کماکان نیز ادامه دارد.