رعایت حقابه زیست محیطی تالاب های گلستان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه ابتدا باید منشا ها را در بحث ریزگرد باید شناسائی کرد ، گفت: شرکت آب منطقه ای استان طی بیش از ۱۰ سال اخیر به هیچ وجه اجازه نداده که حقآبه محیط زیست سه تالاب استان به نقطه نامناسب‌ برسد . به گزارش روابط عمومی […]

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه ابتدا باید منشا ها را در بحث ریزگرد باید شناسائی کرد ، گفت: شرکت آب منطقه ای استان طی بیش از ۱۰ سال اخیر به هیچ وجه اجازه نداده که حقآبه محیط زیست سه تالاب استان به نقطه نامناسب‌ برسد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی افزود: سالهاست که در گلستان با ریزگردها مواجهه هستیم ولی باید منشا این پدیده به خوبی در استان ریشه یابی و راهکارهای اصولی آن شناسایی و طی برنامه منسجم نسبت به پیشگیری از گسترش آن در منطقه با همکاری دستگاه های مرتبط اقدام شود.
وی بیان کرد: در ۱۰ سال یا ۱۵ سال اخیر دنیا با تغییرات اقلیمی  و تغییرات حدی گسترده ای مواجه شده است و اما آن چه ظرف این سالهای اخیر اذهان را به خود متوجه کرده است، بحث این است که این تغییرات از حالت معمول خود در حال خارج شدن است.

مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان گفت: طی سال های اخیر شرکت آب منطقه ای گلستان با برنامه ریزی که دارد اجازه مصرف بیش از حد آب از تالاب – سدها واقع در شمال استان را به منظور حفظ حق آبه محیط زیست و در راستای مقابله با ریزگردها نداده است.
وی ادامه داد: حق آبه سالانه حفظ محیط زیست در تالاب آجی گل ۳ میلیون متر مکعب ، تالاب- سد آلماگل  ۲  میلیون متر مکعب و تالاب – سد آلاگل ۶.۵ میلیون متر مکعب است.
وی گفت: از انتهای دهه ۱۳۶۰ ظرفیت تالاب آلماگل به پنج میلیون متر مکعب و آلاگل به ۵۰ میلیون متر مکعب توسعه داده شده است که مازاد بر حقابه ریست محیطی به مصارف بخش کشاورزی می رسد.

حسینی تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای استان طی بیش از ۱۰ سال اخیر به هیچ وجه اجازه نداده که حق آبه محیط زیست سه تالاب – سد مزبور به نقطه نامناسب برسد.
وی گفت : در عین حال، وجود این پدیده ریزگرد در منطقه شمال گلستان به طور عمده منشا آن خارجی ( صحرای قره قوم ترکمنستان در همسایگی استان گلستان) بوده و نکته ای مهم و باید وزارت امورخارجه برای پیشگیری از گسترش آن در این استان، رایزنی لازم را انجام دهد و سطح ۸۰۰ هزار هکتاری اراضی شمال استان نیز در برخی سالها مستعد ایجاد ریزگرد می شود.

تامین اعتبار مطالعات مدیریت سبز شرکت آب منطقه ای استان

چهارمین جلسه کمیته مدیریت سبز شرکت آب منطقه ای گلستان با حضور مدیر عامل و دیگر اعضای جلسه برگزار شد
مهندس سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت در این جلسه اشاره به اهمیت مدیریت بهینه منابع و استقرار نظام مدیریت و بهره‌وری سبز و اصلاح الگوی مصرف از طریق فرهنگ‌سازی، در شرکت تاکید کرد و افزود: در این خصوص شرکت آب منطقه ای استان می بایست نقش موثر خود را به نحو شایسته‌ای ایفا نماید
وی افزود: رویکرد مدیریت سبز در طرح ها و موافقت نامه ها به عنوان یک رویکرد جدی در شرکت پیگیری و گزارش داده شود

جمشید بهمنی دبیر کمیته مدیریت سبز شرکت آب منطقه ای استان نیز در این جلسه، اظهار کرد: تامین اعتبار مطالعات مدیریت سبز شرکت انجام شده است و در جلسات بعدی مشاور مربوطه معرفی خواهد شد
وی افزود: اقداماتی هم برای خرید پنل های خورشیدی، تانکر جمع آوری آب باران و پروژکتورهای کم مصرف انجام شده است که با تامین اعتبار به مرحله اجرا می رسد
وی تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شده ، مقرر است در ساختمان اداری علی آباد که در مراحل پایانی ساخت است و در ساختمان توانمند سازی بانوان اقدامات مدیریت سبز انجام شود