به صورت مستمر انجام می شود:

رصد و پایش کمی و کیفی منابع آب استان کردستان

مهندس آرش آریانژاد با بیان اینکه متناسب با هر وضعی برنامه تأمین آب پایدار دنبال خواهد شد، گفت: رصد و پایش وضعیت کمی و کیفی منابع آبی همواره در مجموعه این شرکت انجام می‌شود.

به گزارش برقآب، به نقل ازشرکت آب منطقه‌ای کردستان برای کل استان برنامه‌ریزی رصد و پایش منابع آب استان کردستان به صورت سطحی و زیرزمینی را انجام می‌دهد. این ارزیابی‌ها براساس برنامه‌ریزی منظم انجام می‌شود تا بر این اساس وضعیت منابع و مصارف در کلیه بخش‌های مختلف بررسی و متعادل گردد. این برنامه‌ریزی‌ها به ویژه در بخش آب شرب که از اولویت های وزارت نیرو است، به‌گونه‌ای است که بتوان همواره آب پایدار را تأمین و در اختیار شهروندان قرار داد. براساس این رصد و پایش، میزان ناترازی آب و جاهایی که کمبود آب داریم مشخص و پروژه‌هایی تعریف می‌شود، که با این پیش بینی و پیشگیری همواره آماده گذر از بحران کم آبی هستیم.

ناترازی آب ممکن است به دلیل افت آب‌های زیرزمینی، کاهش بارش‌ها و یا حوادث دیگری که ممکن است رخ‌دهد و تأمین آب شرب را تحت‌تأثیر قرار دهد، ایجاد ‌شود. در هر مورد، شرکت آب منطقه‌ای کردستان با هر وضعی برنامه‌های تأمین آب پایدار را دنبال می‌کند. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های افزایش بهره‌وری در مصرف آب، استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تصفیه آب، احداث تأسیسات تامین آب جدید و استفاده از منابع آب جایگزین می‌شود.

شرکت آب منطقه‌ای کردستان برای بهبود روابط عمومی با مردم و افزایش آگاهی عمومی درباره موضوعات مربوط به آب، اطلاع‌رسانی مناسبی ارائه می‌دهد. این اطلاع‌رسانی شامل ارایه گزارش‌های سالیانه درباره وضعیت منابع آب، اقدامات و پروژه‌های انجام شده برای مدیریت بهتر آب و همچنین آموزش و ارتقای آگاهی مردم در زمینه مصرف صحیح آب است.

شرکت آب منطقه‌ای کردستان همواره سعی دارد با جامعه محلی و مراکز ذی‌ربط همکاری و تعامل داشته باشد. این تعامل شامل مشارکت در جلسات و نشست‌های مشترک با مسئولین و نمایندگان محلی، همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مردمی برای پیشبرد اهداف مشترک و حل مشکلات مربوط به آب و همچنین حضور در رویدادها و جشنواره‌های محلی است.