رصد و پایش برق مصرفی دستگاه های اجرایی در پایتخت

” حمید رضا منصوری ” معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ از آغاز طرح پایش و ارزیابی مصرف برق سازمان ها و ادارات پایتخت خبر داد و به خبرنگار ما گفت: با هدف رصد و پایش میزان برق مصرفی در پیک تابستان این طرح از روز پانزدهم اردیبهشت ماه جاری […]

” حمید رضا منصوری ” معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ از آغاز طرح پایش و ارزیابی مصرف برق سازمان ها و ادارات پایتخت خبر داد و به خبرنگار ما گفت: با هدف رصد و پایش میزان برق مصرفی در پیک تابستان این طرح از روز پانزدهم اردیبهشت ماه جاری با اعزام ۲۵۰ گروه ارزیاب که به صورت روزانه به این سازمان ها مراجعه می کنند، آغاز شده است.
وی ادامه داد: در این طرح که به منظور کنترل پیک بار و رعایت الگوی مصرف برق سازمان ها، بانک ها، شهرداری ها و هم چنین موسسات غیر دولتی در حال اجرا است، میزان برق مصرفی این ادارات به صورت هوشمند از راه دور قرائت و محاسبه شده و هم چنین با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء (IOT) سیستم های سرمایشی آن ها از راه دور کنترل و در صورت تجاوز از مصرف تعیین شده و عدم کاهش مصرف نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بر اساس دستور العمل ابلاغی وزارت نیرو ، این شرکت به طور جدی اقدام به قطع برق آن ها خواهد کرد.
“منصوری” در پایان خواستار توجه ویژه تمامی مشترکان برق پایتخت به اهمیت کاهش مصرف برق در ساعات پیک شد و خاطر نشان کرد: با توجه به این که مدیریت مصرف برق از مهم ترین اولویت های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در فصل تابستان است، ضروری ست تمامی سازمان های اجرایی الگوی صحیح مدیریت مصرف از قبیل استفاده حداکثری از نور طبیعی و افزایش دمای سیستم های سرمایشی را در دستور کار خود قرار دهند.