رشد ۶۶ درصدی تهیه و اجرای طرح های عمرانی برق رسانی در استان سمنان

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: در سال قبل، پنج هزار و ۴۷۴ فقره طرح عمرانی برق رسانی تهیه و اجرا که به نسبت سال ۹۸، رشد ۶۶ درصدی را دربرداشته است. رضا علی اصغری اظهار داشت: تهیه این تعداد طرح برای احداث ۱۳۲ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت هوایی و […]

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: در سال قبل، پنج هزار و ۴۷۴ فقره طرح عمرانی برق رسانی تهیه و اجرا که به نسبت سال ۹۸، رشد ۶۶ درصدی را دربرداشته است.

رضا علی اصغری اظهار داشت: تهیه این تعداد طرح برای احداث ۱۳۲ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت هوایی و زمینی، برقراری ۱۵۲ هزار و ۵۳۸ متر شبکه فشارضعیف هوایی و زمینی، نصب و بهره برداری از ۵۹۹ ایستگاه هوایی و زمینی توزیع برق و موارد مرتبط با شبکه روشنایی معابر می باشد که از سوی واحدهای مهندسی و کنترل پروژه این شرکت آماده و توسط مدیریت های توزیع برق در شهرستان های استان به اجرا درآمده است.

وی بیان داشت: عملیات کنترل و نظارت بر پنج هزار و ۴۷۴ فقره ردیف کنترل پروژه با مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۳۷۱ میلیون تومان، از جمله اقدامات صورت گرفته به شمار می رود.

وی با اشاره به این که کنترل و اصلاح اطلاعات مکانی و توصیفی تمامی پست های هوایی و زمینی، خطوط فشارمتوسط و مشترکین زیر پستی کل استان در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) به انجام رسیده یادآور شد: برداشت و ورود اطلاعات شبکه فشارضعیف بخشی از استان، راه اندازی و استقرار کامل میزخدمت الکترونیکی و انجام مطالعه طرح جامع شهرستان های سمنان، سرخه، مهدیشهر، آرادان و گرمسار با اعتبار چهار هزار میلیون ریال با پیشرفت ۱۰۰ درصدی و همچنین جذب مبلغ ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از پروژه های توسعه و اصلاح و بهینه سازی شبکه روستایی براساس ماده شش قانون برنامه ششم توسعه، اجرایی شده است.