رشد ۴.۷ درصدی شاخص تولید انرژی در نیروگاه ری

میزان تولید برق نیروگاه گازی ری در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۴.۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن به حدود دو میلیارد کیلووات ساعت رسید. واحدهای تولید انرژی نیروگاه گازی ری در طول سال ۱۳۹۹ با تولید یک میلیارد و ۹۵۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی، افزایش ۴.۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.از […]

میزان تولید برق نیروگاه گازی ری در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۴.۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن به حدود دو میلیارد کیلووات ساعت رسید.

واحدهای تولید انرژی نیروگاه گازی ری در طول سال ۱۳۹۹ با تولید یک میلیارد و ۹۵۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی، افزایش ۴.۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.از این میزان تولید حدود یک میلیارد و ۹۴۲ میلیون کیلووات ساعت به صورت خالص در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفته است.

شایان ذکر است که به منظور تولید برق پایدار در تابستان ۱۴۰۰ تعداد ۲۱ واحد نیروگاه ری در نیمه دوم سال گذشته توسط متخصصان داخلی مورد تعمیر و بازدید قرار گرفته است.