رشد ۳۱ درصدی عملکرد کمیسیون رسیدگی به پروانه ها در آب منطقه ای قزوین

عملکرد کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها در شرکت آب منطقه ای قزوین در زمینه صدور مجوزها و تصویب پروانه های بهره برداری در سال ۹۹ رشد ۳۱ درصدی نسبت به سال گذشته را به همراه داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین مهندس منصوری معاون حفاظت و بهره برداری این […]

عملکرد کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها در شرکت آب منطقه ای قزوین در زمینه صدور مجوزها و تصویب پروانه های بهره برداری در سال ۹۹ رشد ۳۱ درصدی نسبت به سال گذشته را به همراه داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین مهندس منصوری معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت با اعلام خبر فوق بیان داشت: طی سال ۹۹ تعداد ۲۵۳۰ پرونده از امور منابع آب شهرستان های استان به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها به منظور بررسی درخواست مراجعین ارسال گردیده که از این تعداد ۷۹۲ پرونده مربوط به درخواست تغییرمحل، صدور پروانه بهره برداری بهینه، ادامه حفاری، صدور پروانه حفاری، اصلاح کروکی، صدور پروانه بهره برداری، تغییر نوع مصرف، لایروبی و کف شکنی چاههای مجاز بوده که توسط کمیسیون بررسی و مورد موافقت قرار گرفته است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به سایر پرونده های واصله به کمیسیون افزود: تعداد ۳۴۲ پرونده مربوط به چاههای فاقد پروانه بهره برداری حفر شده قبل از سال ۸۵ (فرم یک)، ۳۸ پرونده مربوط به چاههای فاقد پروانه بهره برداری حفر شده بعد از سال ۸۵ (فرم پنج)، ۱۳ پرونده مربوط به چاههای فرم ۵ که براساس رای صادره از مراجع قضایی تبدیل به فرم یک شده اند و ۶۵ پرونده نیز جهت تعیین تکلیف (ابطال مجوز حفر یا پروانه بهره برداری) در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
مهندس منصوری در پایان افزود: تعداد ۱۲۸۰پرونده نیز با هدف امکان طرح در کمیته مدیریت منابع آب شرکت (تخصیص) و سایر امورات لازم، مورد بررسی قرار گرفته است.