رشد ۲ برابری تولید برق نیروگاه شیروان

انرژی ناخالص تولیدی نیروگاه سیکل‌ترکیبی شیروان در فروردین‌ماه امسال به بیش از ۵۴۱ هزار مگاوات رسیده است. به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، سیدیحیی نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت با اشاره به افزایش دو برابری تولید این نیروگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: این میزان تولید برق در حالی به ثبت رسیده […]

انرژی ناخالص تولیدی نیروگاه سیکل‌ترکیبی شیروان در فروردین‌ماه امسال به بیش از ۵۴۱ هزار مگاوات رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، سیدیحیی نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت با اشاره به افزایش دو برابری تولید این نیروگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: این میزان تولید برق در حالی به ثبت رسیده است که در فروردین‌ماه سال گذشته این رقم حدود ۲۴۷ هزار مگاوات ساعت بوده است.

وی ادامه داد: از این میزان تولید حدود ۱۴۹ هزار مگاوات ساعت سهم واحدهای بخار و ۳۹۳ هزار مگاوات ساعت سهم واحد گازی بوده است .

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با ۶ واحد گازی هر کدام به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات و سه واحد بخار هر کدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات با راندمان ۴۵.۵ درصد در مدار تولید بوده و نقش مهمی در تولید برق مصرفی کشور دارد.​