رشد 18 درصدی پیک مصرف شبکه برق خوزستان در آبان‎‎

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: پیک آبان ماه 1401 به میزان پنج هزار و 282 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار آبان ماه سال قبل 18 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، سید مهرداد بلادی‌ موسوی بیان کرد: در هشت ماهه گذشته از سال جاری 27 هزار و 922 گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شده است.

وی بیان کرد: از این مقدار تولید برق 29 درصد توسط نیروگاه‌های برق‌آبی، 69.4 درصد توسط نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی و 1.6 درصد به وسیله نیروگاه‌های تولید پراکنده تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: از 19 هزار و 373 گیگاوات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی، 60 درصد توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی (زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر) و 40 درصد توسط نیروگاه‌های بخش دولتی (رامین و ماهشهر) تولید شده است.

بلادی ‌موسوی اضافه کرد: انرژی مصرفی در هشت ماهه سال 1401 برابر با 33 هزار و 780 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود 3 درصد افزایش مصرف  انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل  است.

بر اساس این گزارش، ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر با سیزده هزار و ۱۹۶ مگاوات بوده که از این میزان ظرفیت منصوبه در بخش آبی برابر با هشت هزار و ۱۶۹ مگاوات و در بخش حرارتی پنج هزار و ۲۷ مگاوات است. ظرفیت بخش DG (نیروگاه‌های تولید پراکنده) نیز ۱۶۴ مگاوات است.