رشد ۱۷ درصدی تولید برق در نیروگاه شیروان

مدیرعامل شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت گفت: تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با افزایش ۱۷ درصدی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، از مرز ۵.۳ میلیون مگاوات ساعت گذشت. سیدیحیی نوبخت اظهار داشت: نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان تا پایان سال ۱۳۹۹ تولید بیش از ۵.۳ میلیون مگاوات و افزایش ۱۷ درصدی […]

مدیرعامل شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت گفت: تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با افزایش ۱۷ درصدی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، از مرز ۵.۳ میلیون مگاوات ساعت گذشت.

سیدیحیی نوبخت اظهار داشت: نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان تا پایان سال ۱۳۹۹ تولید بیش از ۵.۳ میلیون مگاوات و افزایش ۱۷ درصدی را نسبت به سال ۹۸ تجربه کرده است که از این میزان بیش از ۵.۲ میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص تحویل شبکه شده است.
وی در ادامه به افزایش ۲۱ درصدی آمادگی نیروگاه و کاهش ۳۷ درصدی خروج واحدها در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد.