رشد ۱۰ درصدی برنامه های آموزشی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

برنامه های آموزشی شرکت توزیع برق استان سمنان در سال ۹۹ به نسبت مدت متناظر سال ۹۸، قریب ۱۰ درصد رشد به همراه داشته است. معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان با بیان این مطلب گفت: در طی سال گذشته ۱۲۷ دوره آموزشی به میزان ۵۷ هزار و ۹۰۸ نفر ساعت به صورت غیرحضوری […]

برنامه های آموزشی شرکت توزیع برق استان سمنان در سال ۹۹ به نسبت مدت متناظر سال ۹۸، قریب ۱۰ درصد رشد به همراه داشته است.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان با بیان این مطلب گفت: در طی سال گذشته ۱۲۷ دوره آموزشی به میزان ۵۷ هزار و ۹۰۸ نفر ساعت به صورت غیرحضوری و مجازی به اجرا درآمده است.

بامداد یغمائی اظهارداشت: در مدت زمان قید شده همکاران این شرکت در سمینارها، همایش ها و کنفرانس های مجازی، به میزان ۸۷۴ نفر ساعت شرکت نموده اند.

وی با عنوان این که اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی، در راستای طرح جامع آموزش کارکنان ، ارتقای سطح دانش و پویایی سیستم برای همکاران برگزار می شود افزود: در طی سال گذشته ، ۴۰ نفرکارآموز از مراکز آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و آموزش عالی به این شرکت معرفی و در واحدهای فنی، اداری و مالی و خدمات مشترکین، دوره کارآموزی را طی نمودند.

وی بیان داشت: با انعقاد تفاهم نامه با مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان و بهره مندی از ظرفیت همکاران به عنوان اساتید دوره و استفاده از بستر و فضای مجازی جهت برگزاری دوره های آموزشی و همچنین بهره گیری در راستای مدیریت خلق منبع ، مبلغ چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال صرفه جویی برای شرکت حاصل شده است.

یغمائی خاطرنشان کرد : تدوین تقویم آموزشی سال ۱۴۰۰ ویژه مدیران، کارکنان و کارگران ، انجام نیازسنجی الکترونیکی برای نخستین بار در شرکت، طی مراحل اداری برای بازنشستگی ۱۲ نفر از همکاران ، هماهنگی و اجرای طرح چکاپ کارکنان ، مشارکت در تجزیه و تحلیل ریسک های شرکت در قالب پروژه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیستHSE””، به روزرسانی پرونده سلامت کارکنان، پیگیری لازم جهت بازنگری ساختار کلان و تفصیلی شرکت و صدور احکام کارکنان و ابلاغ شرح وظایف براساس انتصاب های صادره، به عنوان برخی از اقدامات حوزه منابع انسانی این شرکت در سال قبل محسـوب می شود.