رشد مصرف انرژی در حوزه صنعت اردبیل

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از افزایش10 درصدی مصرف انرژی برق در بخش صنایع استان در 4 ماهه اول سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل حسین قدیمی افزود: در کل مصرف انرژی مشترکان استان ،در 4 ماهه اول […]

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از افزایش10 درصدی مصرف انرژی برق در بخش صنایع استان در 4 ماهه اول سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل حسین قدیمی افزود: در کل مصرف انرژی مشترکان استان ،در 4 ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش 10 درصدی داشته است .
وی اعلام کرد: بیشترین درصد رشد مصرف انرژی مربوط به بخش صنایع با 10.12 درصد و بخش خانگی با 10.5 درصد بوده است.
حسین قدیمی گفت : تامین برق مصرفی مشترکان صنعتی در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری، سال جهش تولید نامگذاری شده است بسیار حایز اهمیت است.
مدیر عامل توزیع برق اردبیل تاکید کرد: انرژی برق باید بیش از پیش به صنعت ، رونق و جهش تولید کمک کند .
این مقام مسوول افزود : با توجه به فعالیتهای بسیاری که درسال جاری جهت افزایش ظرفیت پست ها و کاهش تلفات در شبکه های برق استان انجام گرفته، نوید بخش فردایی بهتر، برای صنعت و گامی در راستای تحقق شعار جهش تولید خواهد بود .