رشته انشعاب غیرمجاز کارواش قطع شد

در جریان نظـارت و بازرسی از کارواش های سطح شهر، یک رشته انشعاب غیرمجـاز کارواش درشهر شریف آباد شناسایی و قطع شد.

رشته انشعاب غیرمجاز کارواش قطع شد

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران رئیس اداره آب و فاضلاب شهر شریف آباد اعلام کرد به دنبال بررسی گزارش مردمی با موضوع رشته انشعاب غیر مجاز آب گروهی متشکل از بهره برداری ،واحد انشعابات غیر مجاز و گروه حوادث به محل اعزام شدند.

 مرتضی حمزه ای گفت : با بررسی و انجام اقدامات اولیه برای شناسایی ، مشاهده شد یک فقره انشعاب آب غیرمجاز استخری به حجم تقریبی ۲۰۰مترمکعب را پر از آب می نمود.حمزه ای افزود: انشعاب مذکور بدون پرداخت حق انشعاب قانونی و به صورت غیرمجاز به داخل ملک برای کارواش استفاده می شده است و کارواش مذکور فاقد چاه آب بوده است.

 با قطع این انشعاب فشارشبکه در خیابان و کوچه های اطراف بهبود یافت و کارواش متخلف به مراجع قضایی معرفی گردید.