مدیر عامل آبفا فارس:

رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه با مشارکت مردم میسر می شود

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در دیدار با اعضای هیأت مدیره مجمع خیرین آبرسان فارس بر افزایش استفاده از ظرفیت خیرین نیکوکار و مشارکت های مردمی در سال جدید، تأکید کرد و گفت:

به گزارش برقاب،مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در دیدار با اعضای هیأت مدیره مجمع خیرین آبرسان فارس بر افزایش استفاده از ظرفیت خیرین نیکوکار و مشارکت های مردمی در سال جدید، تأکید کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری( دامت برکاته) در آغاز سال جدید فرمودند، رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه بدون مشارکت مردم ممکن نیست.

علی جان صادق پور در همین رابطه گفت: خیرین نیکوکار طی سال های گذشته در سراسر استان فارس، با مشارکت یا تأمین کامل منابع مالی در اجرای طرح های مختلف آبرسانی اعم از احداث مخزن، اجرای خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب شهری و روستایی، حفر چاه و … نقش آفرین بوده اند.

وی در تشریح این سخن، افزود: در سال گذشته مجموع مشارکت خیرین آبرسان در ۳۵ شهرستان فارس اعم از یک شهر و ۲۰۰ روستا، شامل خرید بالغ بر ۱۴۸ کیلومتر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف، حفر ۵ حلقه چاه و احداث سه هزار و ۶۵۰ متر مکعب مخزن ذخیره آب بوده است که انتظار داریم مجمع خیرین آبرسان در سال جدید نیز زمینه های افزایش مشارکت های مالی خیرین و ارتقاء نقش مردم در پروژه های آبرسانی را فراهم آورد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری( دامت برکاته) “به سال جهش تولید با مشارکت مردم”، انتخاب این عنوان را بسیار هوشمندانه توصیف کرد و اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب در آغاز سال نو فرمودند: رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه بدون مشارکت مردم ممکن نیست و اگر مجموع کمک ها از سوی مردم برنامه ریزی و مدیریت شود، رسیدن به این اهداف میسر خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره ی شرکت آبفا استان فارس با تأکید بر این مهم که باید زمینه ی نقش آفرینی مردم و خیرین نیکوکار در پروژه های آبرسانی بیش از گذشته فراهم گردد، خاطر نشان کرد: مشارکت های مردم در اقدامات عام المنفعه از جمله پروژه های تأمین آب، طی سالهای گذشته ، آئینه ای تمام نماست که سیمای سخاوتمند مردم ایران اسلامی، به ویژه هم استانی های ما را به تصویر می کشد.

در این نشست محمد محسن مصلح مدیر عامل مجمع خیرین آبرسان فارس نیز به بیان گزارشی جامع از عملکرد این مجمع در سال گذشته پرداخت و خواستار حمایت و همکاری همه ی عوامل به منظور تحقق شعار سال و همچنین سیاست های شرکت آبفا فارس در این خصوص شد.