رسوب زدایی و رفع گرفتگی شبکه توزیع آب روستای چشمه شهرستان خوی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوی از رسوب زدایی و رفع گرفتگی شبکه آبرسانی روستای چشمه این شهرستان خبر داد.یداله سلطانی گفت:

رسوب زدایی و رفع گرفتگی شبکه توزیع آب روستای چشمه شهرستان خوی

به گزارش برقاب،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوی از رسوب زدایی و رفع گرفتگی شبکه آبرسانی روستای چشمه این شهرستان خبر داد.

یداله سلطانی گفت: رسوبات موجود در قسمتی از مسیر شبکه توزیع منجر به کاهش دبی و افت فشار آب در روستاهای مذکور شده بود که با بررسی‌های صورت گرفته و با برش قسمت‌هایی از لوله‌های شبکه توزیع آب آن مسیر در فواصل ۵۰ متری و از طریق سمبه زنی و پمپ هوا حجم قابل توجهی از رسوبات موجود در لوله‌ها خارج و مشکل افت فشار آب در این روستا مرتفع شد.

وی هدف از اجرای این عملیات را افزایش دبی و آبرسانی بهتر به اهالی روستای چشمه عنوان کرد.