رزمایش کنترل آماده بکار مولّدهای برق اضطراری دستگاه های اجرایی سمنان

به منظور بررسی آماده بکاری مولّدهای برق اضطراری مراکز حیاتی ، حساس ، مهم و ضروری ، نهمین رزمایش سراسری قطع برق تعدادی از دستگاه های اجرایی ، از سوی شرکت توزیع برق استان سمنان به انجام رسید. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان بیان داشت: پدافندغیرعامل، یکی از اثربخش ترین، کم هزینه ترین و […]

به منظور بررسی آماده بکاری مولّدهای برق اضطراری مراکز حیاتی ، حساس ، مهم و ضروری ، نهمین رزمایش سراسری قطع برق تعدادی از دستگاه های اجرایی ، از سوی شرکت توزیع برق استان سمنان به انجام رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان بیان داشت: پدافندغیرعامل، یکی از اثربخش ترین، کم هزینه ترین و موثرترین روش های دفاع محسوب می شود.

سید محمد موسوی زاده با اشاره به این که می بایست برنامه ریزی لازم برای ایجاد آمادگی مراکز مهم و حساس و آحاد مردم در این زمینه صورت گیرد گفت: هدف اصلی این رزمایش، سنجش ارزیابی و آمادگی دستگاه های اجرایی حساس، مهم و ضروری است تا در صورت قطع برق سراسری در شرایط خاص بحرانی، مولّدهای برق اضطراری وارد مدار شوند.

وی تصریح کرد: رزمایش سراسری قطع برق، از سوی شرکت توانیر برنامه ریزی و ابلاغ گردیده و براساس اعلام مرکز فرماندهی این رزمایش، برق مراکز مهم، بدون اطلاع قبلی قطع و میزان آمادگی دستگاه های مورد نظر در مواقع بحران و قطع برق، برای استفاده سریع از دیزل ژنراتور ارزیابی شد.

وی خاطرنشان کرد: در نهمین رزمایش آماده بکاری مولّدهای اضطراری، برق پنج مرکز به مناسبت هفته وحدت و پدافندغیرعامل و با رمز “یا رسول الله، یا رسول الله و یا رسول الله” در شهرستان های سمنان، دامغان و شاهرود به صورت همزمان قطع شد.

وی اظهارداشت: براساس هماهنگی به عمل آمده از طریق ستاد راهبری رزمایش شرکت توزیع برق استان سمنان، با قطع برق این پنج مرکز، دیزل ژنراتور چهار دستگاه اجرائی با میانگین سه الی پنج ثانیه وارد مدار شده و پس از انجام موفقیت آمیز این رزمایش، بعد از پنج دقیقه، مجدداً برق دستگاه های مربوطه به شبکه اصلی متصل شد.

گفتنی است: این رزمایش با حضور مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری سمنان در مرکز کنترل شبکه شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد.