رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای اضطراری مراکز حیاتی

رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری و پایش برنامه های مدیریت مصرف انرژی در شرکت توزیع برق استان البرز برگزار شد مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیرعامل، معاون بهره برداری، مدیر دیسپاچینگ، مدیر دفتر ایمنی و مدیریت بحران، در محل مرکز کنترل شبکه شرکت توزیع نیروی […]

رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری و پایش برنامه های مدیریت مصرف انرژی در شرکت توزیع برق استان البرز برگزار شد
مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیرعامل، معاون بهره برداری، مدیر دیسپاچینگ، مدیر دفتر ایمنی و مدیریت بحران، در محل مرکز کنترل شبکه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بهنام بیات مدیرعامل شرکت گفت: برای انجام رزمایش آماده به کار مولدهای اضطراری مراکز ابلاغ شده با صدور فرمان اجرا از سوی فرماندهی رزمایش ( مدیرعامل برق استان البرز ) آغاز شد، بلافاصله پس از صدور فرمان قطع از مرکز کنترل شبکه این شرکت اکیپ های عملیاتی نسبت به قطع برق مراکز حساس اقدام و نحوه شروع به کار مولد های اضطراری مراکز توسط ناظرین مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی هدف از اجرای این رزمایش را بررسی میزان آماده به کار مولدهای اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری استان البرز در تامین برق در زمان وقوع بحران برشمرد و تصریح کرد: 10 درصد از بار مصرفی استان توسط دیزل ها تامین می شود
وی در تشریح برگزاری این رزمایش نیز بیان کرد : این رزمایش تحت پوشش خبری صدا و سیمای استان قرار داشت و آمادگی کلیه مراکز مناسب ارزیابی شده و همه مراکز قادر به تامین برق خود از طریق مولدهای مجموعه خود بودند.
وی در ادامه افزود در راستای پیاده سازی اهداف پدافند غیر عامل از دیگر نقاط قوت این رزمایش بود و از دیدگاه مدیریت مصرف نیز توانستیم 10 درصد بار مصرفی شرکت را در شرایط اضطراری و بحران کاهش دهیم.