دومین رزمایش مولدهای برق اضطراری

دومین رزمایش سراسری آماده به‌کاری مولدهای برق به منظور ایجاد آماده به‌کاری حداکثری در مولدهای برق اضطراری سدها، مراکز و تأسیسات پمپاژ و چاه‌های آب شرب به صورت همزمان در شرکت مدیریت منابع آب و شرکت‌های تابعه برگزار شد.
  • برگزاری دومین رزمایش آماده به‌کاری مولدهای برق اضطراری مراکز حساس بخش آب

به گزارش برقاب :برگزاری دومین رزمایش آماده به‌کاری مولدهای برق اضطراری مراکز حساس بخش آب  . براساس مصوبه هیئت وزیران با موضوع «دستورالعمل اجرایی حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال» و در راستای انجام مصوبات بیست و هشتمین جلسه کارگروه مدیریت تقاضا و مدیریت برق و انرژی وزارت نیرو در خصوص به‌کارگیری مولدهای برق اضطراری در اختیار شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در زمان اوج بار، رزمایش سراسری آماده به‌کاری مولدهای برق مراکز حساس بخش آب کشور برگزار شد.

این رزمایش با هدف ارزیابی شرایط و وضعیت کارکرد و ایجاد آماده به‌کاری حداکثری در مولدهای برقاضطراری سدها، مراکز و تأسیسات پمپاژ و چاه‌های آب شرب، در شرکت مدیریت منابع آب، شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌صورت همزمان و برخط به اجرا درآمد.
در این رزمایش سراسری، شرایط وضعیت آماده به‌کاری مولدهای برق اضطراری یا دیزل ژنراتورها مورد ارزیابی قرار گرفت و شرکت‌ها به ترتیب و به صورت برخط گزارش و نقطه نظرات و بعضاً اشکالات، نواقص و کمبود‌های موجود در مجموعه خود را در این زمینه ارائه کردند.