رزمایش حفاظت از زیرساخت ها با بررسی سناریو طی یک نشست برگزار شد

نشست هماهنگی و بررسی سناریوی رزمایش حفاظت از زیرساخت ها با حضور مدیر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق تبریز و مسئول عملیات مدیریت بحران استانداری و اعضا و نمایندگان ارگان های مرتبط در محل ستادی این شرکت برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری برقاب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز،در رزمایش حفاظت از زیرساخت مدیر حراست و امور محرمانه این شرکت با بیان اینکه رزمایش های برنامه ریزی شده مقدمه ای برای افزایش آمادگی همکاران شرکت و هماهنگی های بین بخشی داخل شرکت و هماهنگی با ارگان های مرتبط در خارج از شرکت است، اظهار داشت: تأسیسات زیرساختی، لزوم برگزاری و اهمیت این نوع رزمایش ها را افزایش می دهد.
وحید ذریه بهروزی ضمن تأکید بر لزوم اجرای این رزمایش، عنوان کرد: رزمایش حفاظت از زیرساخت در راستای نمایش قدرت شرکت و سازمان های مشارکت کننده است طی این نشست ناصر عبایی، رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل های پدافند غیرعامل کشور و مدیریت بحران هر سازمان و مجموعه ای باید رزمایش هایی متناسب با تکالیف خود اجرا کند، گفت: باتوجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق تبریز یکی از شرکت های زیرساختی بوده این رزمایش باید در راستای بروزرسانی سیستم های حفاظتی برگزار می شود.
در ادامه نشست اعضا و نمایندگان ارگان های حاضر به ارائه نظرات خود در خصوص این رزمایش پرداختند.
انتهای پیام/