رتبه برتر شرکت آب منطقه ای یزد در احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای یزد، طبق ارزیابی سه ماه نخست سال جاری دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از عملکرد شرکت های آب منطقه ای، در اجرای طرح های «احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی» شرکت های برتر معرفی شدند. در این ارزیابی، شرکت سهامی آب […]

به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای یزد، طبق ارزیابی سه ماه نخست سال جاری دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از عملکرد شرکت های آب منطقه ای، در اجرای طرح های «احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی» شرکت های برتر معرفی شدند.

در این ارزیابی، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در پروژه «سوم طرح ملی احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی» به همراه سازمان آب و برق خوزستان و شرکت آب منطقه ای زنجان به عنوان شرکت برتر در عملکرد سه ماه نخست سال جاری انتخاب شدند.