سمنان در جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای سمنان در جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشورحائز رتبه برتر شد .

به گزارش برقاب: کسب عنوان برتر روابط  عمومی برق منطقه‌ ای سمنان در جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور که در این جشنواره حائز رتبه برتر شد . در آیین اختتامیه ،«جشنواره روابط عمومی‌ های صنعت آب و برق کشور»، که با حضور وزیر نیرو و معاونین این وزارت  و مدیران  ارشد  صنعت آب و برق در سالن  همایش های وزارت نیرو برگزار  گردید ، برترین‌ های روابط عمومی صنعت آب و برق کشور معرفی شدند. در ادامه گزارش برقاب و شرکت روابط عمومی سمنان ، در این دوره از جشنواره، تلاش ها و اقدامات تاثیر گذار ،روابط عمومی های صنعت آب و برق در طول سال و بویژه در گذر از پیک بار تابستان در امر اطلاع رسانی مدنظر قرار گرفته بود که مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای سمنان، موفق به دریافت لوح برتر این جشنواره گردید که به گزارش برقاب و روابط عمومی سمنان  ،گفتنی ست این جشنواره در شش محور «ارتباط با رسانه ها »، «حضور در شبکه های اجتماعی»، «آموزش »، «تبلیغات محیطی»، «مستند سازی » و «آرشیو »، به منظور ارزیابی ، عملکرد دفاتر  صنعت آب و برق کشور، در اوج مصرف تابستان هزارو چهارصدو دو انجام، گردیده بود .