رایزنی مدیران آب استان فارس برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۳

نشست تخصصی و هماهنگی با حضور مدیران عامل شرکت‌های آبفا شیراز و استان و دبیر شورای راهبری منابع آب استان به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای فارس برای بررسی چگونگی تامین، انتقال و توزیع آب شرب تشکیل گردید.

به گزارش برقاب : رایزنی مدیران آب استان فارس برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۳ . وبه نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، در این نشست شرایط موجود در نحوه برون رفت و مدیریت آب شرب استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این جلسات که به صورت مستمر و با رویکرد تلاش و اقدامات عملی برای عبور از پیک تابستان پیش رو تا قبل از تابستان ۱۴۰۳، برگزار شود و نتایج مفید جهت برون رفت از تنش آبی در پی داشته باشد.

 سیاوش بدری با بیان اینکه نصب کنتورهای حجمی تاثیر بسزایی در جلوگیری از افزایش برداشت غیرمجاز از چاه‌های پروانه‌دار و مدیریت منابع آب دارد افزود، تامین آب شرب از منابع سدها و منابع زیر زمینی اولویت نخست مطرح در نشست‌های شورای حفاظت منابع آب و سایر نشست‌های تخصصی و فنی در این حوزه است، با توجه به تاکیدات استاندار و مدیریت ارشد استان در خصوص برگزاری جلسات مستمر پایش و بررسی مسائل تنش آبی استان و رصد مشکلات تامین آب شرب ، نقاط جمعیتی استان به ویژه در مناطق پرمصرف شناسایی شده است و اولویت کار همه دستگاه‌های مسئول در این عرصه تامین آب شرب شهرها و روستاهای استان است.

بدری همچنین اضافه کرد: از همه ظرفیت‌های قانونی برای تامین آب شرب شهرها و روستاها و مقابله با اضافه برداشت‌ها از منابع آبی بهره گیری خواهد شد، شرکت آب و فاضلاب هم در این عرصه مسئولیت دارند تا با رصد و پایش منابع آهکی تامین آب شرب شهروندان و روستاییان، به بررسی و آسیب شناسی موضوع بپردازند تا نقاط قوت و ضعف در این عرصه شناسایی شود.

مدیران آبفا استان و شیراز نیز در این نشست با ترسیم سیمایی از اولویت‌ها و اقدامات انجام شده برای مدیریت منابع آب و چگونگی برنامه‌ریزی برای کاهش تنش آبی در تابستان، تامین و توزیع آب شرب شهروندان بر لزوم مدیریت مصرف و حرکت در مسیر مصرف بهینه آب و فرهنگ‌سازی در این عرصه تاکید کردند.