راه اندازی فاز اول ایستگاه پمپاژ آب و مخزن هوایی اردکان

مدیر امور آب و فاضلاب اردکان از راه اندازی فاز اول ایستگاه پمپاژ آب و مخزن هوایی اردکان خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : داود مخلصی گفت : برای راه اندازی ایستگاه های پمپاژ بر اساس برنامه زمانبندی، از همه ظرفیت‌های ممکن اجرایی و مالی به طور همزمان […]

مدیر امور آب و فاضلاب اردکان از راه اندازی فاز اول ایستگاه پمپاژ آب و مخزن هوایی اردکان خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : داود مخلصی گفت : برای راه اندازی ایستگاه های پمپاژ بر اساس برنامه زمانبندی، از همه ظرفیت‌های ممکن اجرایی و مالی به طور همزمان استفاده گردیده است .

مخلصی بیان کرد : با تغییرات اعمالی در زون بندی شبکه توزیع ،به مرور زمان توزیع مناسب آب در مناطق شهر اردکان صورت خواهد گرفت .

وی اظهارداشت :  این ایستگاه مجهز به ۴ پمپ با ظرفیت پمپاژ هر کدام ۳۰۰ مترمکعب در ساعت می باشد .

وی خاطرنشان کرد :  برای اجرای این پروژه تاکنون بالغ بر ۲ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل آن ، اعتبار یک میلیارد تومان پیش بینی گردیده است.

وی افزود : تکمیل عملیات برقرسانی این پروژه از محل اعتبارات عمرانی ، در مرحله برگزاری مناقصه است که با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن انجام و در پاییز سال جاری امکان بهره برداری کامل از ظرفیت ایستگاه پمپاژ فراهم خواهد شد