راه اندازی سامانه گندزدایی آب شرب استان یزد

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای یزد از راه اندازی سامانه گندزدایی آب شرب استان تا پایان خرداد ماه سال جاری خبرداد. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای یزد، علی ارمی با اعلام این خبر گفت: در راستای افزایش ایمنی تاسیسات خط اول انتقال آب یزد و همچنین افزایش کیفی و پایداری […]

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای یزد از راه اندازی سامانه گندزدایی آب شرب استان تا پایان خرداد ماه سال جاری خبرداد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای یزد، علی ارمی با اعلام این خبر گفت: در راستای افزایش ایمنی تاسیسات خط اول انتقال آب یزد و همچنین افزایش کیفی و پایداری تامین آب، نسبت به تامین یک سامانه کلرزنی ازنوع هیپوکلریت سدیم(نمک طعام) از منابع داخلی شرکت اقدام نموده که عملیات آماده سازی محل و نصب تجهیزات مذکور تا پایان خردادماه سال جاری تحقق می یابد.

وی با اشاره به اهمیت راه اندازی این سامانه افزود:با توجه به اینکه گندزدایی غالب تاسیسات کلرزنی موجود در تاسیسات آب شرب کشور از طریق سیستم تزریق گاز کلر می باشد و این نوع سیستم با خطرات و مضراتی همراه می باشد به کارگیری سامانه جدید را بسیار حائز اهمیت دانست.

این مقام مسئول، افزایش سرعت خوردگی در تجهیزات فلزی، خطرآفرین بودن بسیار بالای کپسول های گاز کلر، لزوم اتخاذ تدابیر سطح بالا در حوزه حفاظت فیزیکی،تاسیسات،بهره برداری و نگهداری پرخطر تاسیسات کلرزنی، دشواری درتامین قطعات و تجهیزات یدکی سیستم کلرزنی گازی به سبب عدم تولید در داخل را از مضرات گندزذایی از طریق سیستم تزریق گاز کلر عنوان کرد.

وی افزود:به طور خاص در تاسیسات خط اول انتقال آب یزد تاسیسات کلرزنی گازی به سبب احتمال وقوع تنش های اجتماعی، بسیار حساس و آسیب پذیر و تاثیرگذار در روند تامین آب پایدار از نظرکیفی وکمی می باشد و با توجه به پیش گفته و تجربیات ارزنده به دست آمده، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد تصمیم بر استفاده از سیستم گندزدایی مطمئن و متناسب با شرایط خط اول انتقال آب یزد گرفت و با خریداری تجهیزات مذکور در حال آماده سازی بستر نصب می باشیم.

وی اظهار امیدواری کرد تا پایان خرداد ماه سال جاری سامانه اول گندزدایی مذکور در یکی از تاسیسات،انجام شود که ضمن کاهش خطر پذیری سیستم کلر زنی در تاسیسات خط اول ، تجربه خوبی در این زمینه برای استان یزد می باشد.