راه اندازی سامانه نوین گندزدایی الکترولیز در آبفای یزد

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب شرکت آبفای استان یزد از راه اندازی سامانه نوین گندزدایی الکترولیز به صورت تولید در محل ، در شرکت آبفا خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، ابراهیم علیدوست گفت : این سامانه جهت تولید محلول گندزدا برای مخازن ذخیره آب […]

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب شرکت آبفای استان یزد از راه اندازی سامانه نوین گندزدایی الکترولیز به صورت تولید در محل ، در شرکت آبفا خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، ابراهیم علیدوست گفت : این سامانه جهت تولید محلول گندزدا برای مخازن ذخیره آب داخل شرکت و چاه های سطح شهر راه اندازی شده است .

علیدوست اظهارداشت : محلول گندزدای تولید شده هم چنین به چاه های سطح شهر که امکان ورود آب آن ها به مخازن ذخیره آب وجود ندارد نیز انتقال می یابد .

وی خاطر نشان کرد :این محلول می تواند در کمتر از یک دقیقه عمل گندزدایی را انجام دهد و تمامی عوامل بیماری زا را از بین ببرد .

وی محلول فوق را دارای قدرت گندزدایی بسیار قوی با ماندگاری طولانی دانست و تاکید کرد : این محلول میتواند تا شعاع کیلومتر ها موثر  باشد و زوال کلر را ندارد .

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب شرکت آبفا در ادامه از دلایل اهمیت این سامانه را تولید محلول در یک محل و انتقال آن به مناطق دیگر عنوان کرد .

علیدوست افزود : این سامانه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت راه اندازی شده است .

وی در پایان بیان کرد :راه اندازی این سامانه در تابستان امسال می تواند امنیت خاطر شهروندان در استفاده از  چاههای سطح شهر را فراهم نماید .