راه اندازی دو بی 63 کیلوولت در پست 230 به 63 کیلوولت محتشم کاشانی در دستور کار

جلسه کمیته راه اندازی دو بی 63 کیلوولت جهت تغذیه تلمبه خانه نفت کاشان در پست 230 به 63 کیلوولت محتشم کاشانی با حضور اعضایء کمیته راه اندازی ، نمایندگان طرح و توسعه و بهره برداری ومشاور طرح و پیمانکار در محل این پست برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی شرکت […]

جلسه کمیته راه اندازی دو بی 63 کیلوولت جهت تغذیه تلمبه خانه نفت کاشان در پست 230 به 63 کیلوولت محتشم کاشانی با حضور اعضایء کمیته راه اندازی ، نمایندگان طرح و توسعه و بهره برداری ومشاور طرح و پیمانکار در محل این پست برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان مهندس محمود احمدی رئیس کمیته راه اندازی ایستگاههای شرکت در این باره گفت: در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده و در حال اجرا جهت راه اندازی دو بی مذکور بحث و تبادل نظر گردیده و بر تکمیل موارد باقیمانده در اسرع وقت تاکید شد.
گفتنی است : ایجاد و راه اندازی دوبی جدید63 کیلوولت جهت تغذیه تلمبه خانه نفت کاشان بر مبنای پستهای DCS انجام گرفته است .
شایان ذکر است :پیمانکار این پروژه شرکت نوژان نیرو و مشاور آن شرکت مشاورین دانشمند بوده و پروژه در مراحل پایان کار و تست زنی است.