راهکارهای تامین آب شرب استان اردبیل در تابستان

ظهر امروز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، با حضور مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل، مهندس علیرضا نعمت سلطانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل و مدیران ارشد دو شرکت، دومین جلسه شورای انسجام بخشی آب و آبفای استان اردبیل در سال جاری به منظور بررسی […]

ظهر امروز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، با حضور مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل، مهندس علیرضا نعمت سلطانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل و مدیران ارشد دو شرکت، دومین جلسه شورای انسجام بخشی آب و آبفای استان اردبیل در سال جاری به منظور بررسی راهکارهای تامین آب شرب استان در تابستان با توجه به وقوع خشکسالی برگزار گردید.

مهندس عباس جنگی مرنی در این جلسه گفت: با توجه به کاهش بارندگی در سال ۱۴۰۰ و وقوع خشکسالی و کمبود آب در سد یامچی و سایر سدهای مهم استان، بایستی با صرفه جویی بیشتر در مصرف آب، پروژه های اضطراری تامین آب شرب را با سرعت اجرایی کنیم و به نتیجه برسانیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل، تعامل و همکاری دو شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای استان اردبیل برای تامین و توزیع آب شرب را در تابستان امسال در شرایط خشکسالی موجب ارائه خدمات مناسب تر به مردم در وضعیت کم آبی سال جاری عنوان کرد و خواستار تلاش بیشتر در این زمینه شد.

مهندس علیرضا نعمت سلطانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در این جلسه تامین آب شرب مراکز جمعیتی در استان اردبیل را وظیفه ای بزرگ اعلام کرد و گفت: کاهش بارشها و ذخیره آب سدها، این مسئولیت را سنگین تر کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با هم خواندن همکاری دو سال اخیر دو شرکت آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان اردبیل در تامین و توزیع آب شرب در استان، بر تامین مالی برای اجرای پروژه های اضطراری در آب شرب و مدیریت خشکسالی تاکید کرد و پس از تبادل نظر، تصمیم گیری لازم برای انسجام بخشی آب و آبفا و تامین آب شرب اتخاذ شد.