راهبری تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان خوی در حال انجام است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی گفت : راهبری تاسیسات و تجهیزات آبرسانی در رسته های مختلف با جدیت در حال انجام است.

راهبری تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان خوی در حال انجام است

به گزارش برقاب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی گفت : راهبری تاسیسات و تجهیزات آبرسانی در رسته های مختلف با جدیت در حال انجام است.

یداله سلطانی اظهار داشت: یکی از اقدامات موثر در حوزه راهبری تاسیسات و تجهیزات، اجرای برنامه های دوره ای نگهداری و تعمیرات (PM) است که با جدیت تمام در این شرکت در حال اجرا است .

وی گفت: نگهداری تاسیسات و تجهیزات یکی از راههای مدیریت هزینه است که قبل از اینکه تجهیزات از مدار بهره برداری خارج شوند، با برنامه دوره ای نگهداری (PM) یا در صورت نیاز تعمیرات اصلاحی (CM) از خارج شدن تجهیز از مدار جلوگیری و هزینه بسیار کمتری نسبت به تعمیر اضطراری (EM) دارد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی تاسیسات و تجهیزات این شرکت برنامه نگهداری دارند، افزود : با اجرای برنامه های زمانبندی در رسته های عمومی ، مکانیک و برقی تمامی تاسیسات و تجهیزات در بازه های هفته ای ، ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالانه بررسی  و برنامه های نگهداری اجرا می شود .