رئیس کل دادگستری استان و شهردار از عملکرد برق تبریز قدردانی کرد

ئیس کل دادگستری استان و شهردار تبریز از عملکرد برق تبریز در توسعه و اجرای پروژه برق رسانی و تامین برق پروژه مسیر گشایی خیابان ۴۵متری انقلاب قدردانی کردند.

قدردانی رئیس کل دادگستری استان و شهردار از عملکرد برق تبریز در اجرای پروژه خیابان ۴۵متری انقلاب

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی و یعقوب هوشیار شهردار تبریز به همراه شهرداران مناطق ۹، ۱۰ و یک شهرداری تبریز از روند اجرایی و اقدامات انجام شده طی اجرای پروژه مسیر گشایی خیابان ۴۵متری انقلاب بازدید کردند.
طی این بازدید رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی و به خاطر عملکرد شهردار تبریز از عملکرد برق تبریز در توسعه و اجرای طرح برق رسانی و تامین برق پروژه مسیر گشایی خیابان ۴۵متری انقلاب قدردانی کردند.
پروژه بزرگ مسیرگشایی خیابان ۴۵ متری انقلاب موسوم به پروژه ملی طرح نجات تبریز با هدف بازگشایی، تعریض معابر و تسهیل تردد عبوری ساکنان و رفع ترافیک شهری در سه فاز به طور همزمان اجرا می شود که پروژه جابجایی شبکه فشار ضعیف و ۲۰ کیلوولت این مسیر با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز در حال اجرا است.