رئیس حوضه آبریز رودخانه سفیدرود بزرگ منصوب شد.

“قاسم تقی زاده خامسی” معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در حکمی “مسعود میرمحمد صادقی” را به عنوان رئیس حوضه آبریز رودخانه سفیدرود بزرگ منصوب کرد. در حکم انتصاب مسعود میرمحمدصادقی آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی در چارچوب برنامه‌های ابلاغی وزیر نیرو […]

“قاسم تقی زاده خامسی” معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در حکمی “مسعود میرمحمد صادقی” را به عنوان رئیس حوضه آبریز رودخانه سفیدرود بزرگ منصوب کرد.

در حکم انتصاب مسعود میرمحمدصادقی آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی در چارچوب برنامه‌های ابلاغی وزیر نیرو در خصوص اعمال فرایند شایسته‌گزینی به عنوان معیار اصلی انتخاب و انتصاب، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان رئیس حوضه آبریز رودخانه سفیدرود بزرگ منصوب می‌شوید.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، پیشتر نیز “غزال جعفری” را به‌عنوان رئیس حوضه آبریز اترک و حوضه‌های شمالی، “شاهپور رجایی” را به عنوان رئیس حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب و “مهرزاد احسانی” را به عنوان رئیس حوضه رودخانه زهره، جراحی و حوضه‌های جنوبی منصوب کرده بود.