رئیس اداره کارکنان آبفای استان اصفهان؛ کارآفرین نمونه شهرستان تیران و کرون شد

رئیس اداره کارکنان آبفای استان اصفهان به دلیل اشتغال‌زایی در مجموعه اقامتی - گردشگری حاج سلیمان به عنوان بانوی کارآفرین شهرستان تیران و کرون معرفی شد.

پوپک جعفری که به عنوان رئیس اداره کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان مشغول به فعالیت است خانه ای تاریخی با قدمت 400 سال را با کمک جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان بازسازی و مرمت کرده است.

این بانوی هنر دوست پس از بازسازی و مرمت این خانه قدیمی با سرمایه گذلری شخصی، آن را به اقامتگاهی سنتی و باستانی تبدیل کرده که با استقبال گردشگردان مواجه شده است.

وی با احیاء و مرمت خانه تاریخی حاج سلیمان متعلق به دوره زندیه، زمینه اشتغال 6 نیروی کار در شهرستان تیران و کرون را فراهم کرده است و به همین دلیل از سوی شهرداری و شواری شهر شهرستان تیران و کرون به عنوان بانوی کار آفرین معرفی شد.