با راه‌اندازی «سامانه پایش داده‌ها» صورت گرفت:

ذخیره ۲ میلیارد مترمکعب آب در آبخوان‌ ها

با راه‌اندازی سامانه پایش داده‌های آب و برق و شناسایی و جلوگیری از مصرف برق در چاه‌های غیرمجاز برق‌دار، حجم آبی برابر با دو میلیارد مترمکعب آب در آبخوان‌ها نگهداری می‌شود.

ذخیره ۲ میلیارد مترمکعب آب در آبخوان‌ ها با راه‌اندازی «سامانه پایش داده‌ها»

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از شبکه خبری آب ایران، سخنگوی صنعت آب عنوان کرد: ذخیره ۲ میلیارد مترمکعب آب در آبخوان‌ ها با راه‌اندازی «سامانه پایش داده‌ها»

 ۷۷ درصد آب‌های زیرزمینی از طریق چاه‌های برق‌دار برداشت می‌شود. ظرفیت توان مصرفی این چاه‌ها که نیمی از میزان چاه‌های کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد، ۵ هزار مگاوات است.

به گفته عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب «با توجه به اینکه دولت سیزدهم تمرکز ویژه‌ای به امر مدیریت توأمان مصرف آب و برق در چاه‌های کشاورزی مبذول داشته، عملاً امکان پایش و کنترل از راه دور نحوه مصرف برق و برداشت آب از چاه‌ها فراهم شده است. بر همین اساس با نصب کنتورهای فهام، مدیریت توأمان آب و برق در آنها آغاز شده تا برداشت‌های غیرمجاز این چاه‌ها مورد کنترل قرار ‌گیرد.»

با مدیریت توأمان آب و برق در چاه‌های کشاورزی تاکنون ۸ هزار مشترک بدمصرف شناسایی شده‌اند که این مشترکان دو درصد از کل مشترکان چاه‌های کشاورزی را شامل می‌شود و مقرر است که تا پایان سال برق آن‌ها محدود ‌شود.

بنابراین گزارش، تاکنون ۲۸ هزار مشترک پرمصرف شناسایی شده‌ است. این مشترکان ۶ درصد از کل مشترکان چاه‌های کشاورزی هستند که تا زمان مراجعه، برق آنها محدود می‌شود؛ همچنین برای هوشمندسازی مصرف آب و برق در چاه‌های کشاورزی سامانه پایش داده‌های آب و برق راه‌اندازی شده است.

با شناسایی چاه‌های غیرمجاز برق‌دار و جلوگیری از مصرف برق آنها، حجم آبی برابر با دو میلیارد مترمکعب آب در آبخوان‌ها نگهداری می‌شود.

بزرگ‌زاده با اشاره به تأثیرات مثبت طرح مدیریت توأمان آب و برق در صنعت برق نیز می‌گوید: «سیستم‌های برداشت آب از برخی چاه‌های کشاورزی برقی فرسوده و دارای راندمان پایین است. در طرح مدیریت توأمان آب و برق چاه‌های کشاورزی، تعویض منصوبات قدیمی و استفاده از الکتروپمپ‌های شناور در دستور کار است که با اجرای آن ظرفیتی معادل ۱۷۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در برق صورت گیرد.»