ذخیره سدهای استان کرمان کمتر از سال قبل

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در مصاحبه با پایگاه خبری ایسنا با بیان اینکه بارش های اخیر تأثیر چندانی بر ذخیره مخازن سدها نگذاشته است گفت : ورودی سدها متأثر از سیلاب هاست اما این بارش ها شدید نبوده است .

حامد فراز افزود : بارش ها در ارتفاعات استان نیز به صورت برف بوده و بارش سنگین برف در استان نداشتیم تا مدعی شویم که سال آبی پیش رو سال خوبی است و مشکلات کم آبی کاهش می یابد . وی تأکید کرد « با این میزان بارشها مشکلات کم آبی استان کرمان همچنان پابرجاست »

وی همچنین با بیان اینکه میزان ذخایر همه سدهای استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر است اظهار کرد : در حال حاضر حدود 36 درصد از ظرفیت سد جیرفت ، حدود 21 درصد از ظرفیت سد تنگوئیه ، حدود 48 درصد از ظرفیت سد بافت و حدود 44 درصد از ظرفیت سد نساء آب دارد .

وی افزود : امیدواریم در روزهای باقیمانده سال و در فصل بهار بارش های خوبی داشته باشیم تا هم مخازن سدها پر و هم نیاز آبی سال پیش رو برطرف شود .