ذخیره بیش از 1 میلیارد و 700میلیون مترمکعبی آب سدهای کردستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان از مجموع ذخایر آب پشت سدهای استان در سال جاری خبرداد و گفت: مجموع حجم ذخیره آب 14 سد استان با احتساب بیش از 1700 هزار میلیون مترمکعب (mcm) است   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس کامران خرم با اشاره به حجم فعلی آب موجود در […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان از مجموع ذخایر آب پشت سدهای استان در سال جاری خبرداد و گفت: مجموع حجم ذخیره آب 14 سد استان با احتساب بیش از 1700 هزار میلیون مترمکعب (mcm) است  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس کامران خرم با اشاره به حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهای استان اظهار داشت: حجم آب فعلی موجود در مخازن سدهای استان 1789  میلیون مترمکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 7/1980 میلیون مترمکعب بوده است.

وی از پر بودن 99 درصدی مخازن سدهای گاران و سورال خبر داد و خاطر نشان کرد: مخازن پشت سدهای قشلاق 95 درصد، سد سنگ سیاه 69 درصد، سد چراغ ویس 52 درصد، سد زریوار 92 درصد، سد زیویه 62 درصد، سد گاوشان 90 درصد، سد بانه 94 درصد، سد سیازاخ 4درصد، سد بوکان 57 درصد، سد تالوار 87 درصد و سد عباس آباد 61 درصد پر است.

مهندس خرم با بیان اینکه بیشترین حجم آب در بین سدهای استان مربوط به سد گاوشان با 497 میلیون مترمکعب است، افزود: حجم آب سد مربوطه در مدت مشابه سال گذشته 509 میلیون مترمکعب بوده است.

وی با اشاره به وجود 14 سد در استان، افزود: سد شهیدکاظمی بوکان با 464 میلیون مترمکعب، سد آزاد با 248 میلیون مترمکعب، سد قشلاق با 203 میلیون متر مکعب و سد تالوار با 121 میلیون متر مکعب به ترتیب دومین تا پنجمین سد پرآب استان طی گزارش واصله در تیرماه سال جاری هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: سد گاران 83 میلیون مترمکعب آب دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 84 میلیون مترمکعب بود.

وی به حجم آب سدهای دیگر استان اشاره کرد و گفت: سد زریوار 59 میلیون مترمکعب، چراغ ویس 44 میلیون مترمکعب، سد سنگ سیاه 22 میلیون مترمکعب، سد سیازاخ 9 میلیون متر مکعب،سد سورال 11میلیون متر مکعب و سدزیویه 10 میلیون مترمکعب آب دارند.

کسب رتبه اول شرکت‌ آب منطقه ای کردستان در زمینه فعالیتهای آموزشی مرتبط با اجرای دوره های کوتاه مدت شرکتهای آب منطقه‌ای در منطقه غرب کشور

حوزه منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای کردستان در بخش آموزش موفق به احراز رتبه اول در زمینه فعالیت‌های آموزشی مرتبط با اجرای دوره‌های کوتاه مدت شرکتهای آب منطقه‌ای غرب کشور در سال 98 شد

در این راستا مهندس یوسف صحرایی رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب، با اهداء لوح تقدیری به آقایان آرش آریانژاد سرپرست منابع انسانی، مالی و پشتیبانی، بصام نجوا مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه و ناصر رحمانی کارشناس آموزش شرکت آب منطقه ای کردستان از اقدامات ارزنده و صادقانه ایشان به جهت حمایت‌های موثر از فعالیت های علمی و آموزشی تشکر و قدردانی نمود.