دیدار نوروزی وزیر نیرو با مدیران عامل صنعت آب و برق کشور

دیدار نوروزی وزیر نیرو با مدیران عامل صنعت آب و برق کشور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، وزیر نیرو با قدردانی از زحمات مجموعه کارکنان وزارت نیرو در دستیابی به اهداف پویش هر هفته الف- ب ایران افزود: در این پویش ۳۰۷ طرح تحقق یافت که […]

دیدار نوروزی وزیر نیرو با مدیران عامل صنعت آب و برق کشور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، وزیر نیرو با قدردانی از زحمات مجموعه کارکنان وزارت نیرو در دستیابی به اهداف پویش هر هفته الف- ب ایران افزود: در این پویش ۳۰۷ طرح تحقق یافت که ۲۵۴ طرح ساخت و سازی و ۵۳ طرح ساز و کاری با ارزش بیش از ۸۱ میلیارد تومان اجرا شد.

دکتر اردکانیان با اشاره به شعار سال جدید، وزارت نیرو را یکی از اصلی ترین اهداف نام گذاری این شعار از طریق مانع زدایی از تولید عنوان نمود و ضروری ترین اصول برای تحقق توسعه پایدار را ۵ اصل مهم پایبندی به اخلاق حرفه ای، قانون مندی، شایسته گزینی، تمرکززدایی و فعالیت بین بخشی در صنعت آب و برق برشمرد.