دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در دیدار با دکتر بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: شرکت آب و فاضلاب استان زنجان نیز در عبور از بحران کرونا با تامین آب شرب بهداشتی، سالم و پایدار در کنار کادر درمان قرار دارد.

«علیرضا جزء قاسمی» با تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی برای نظارت مراکز بهداشت بر کیفیت آب شرب، اظهار کرد: در سایه تعامل سازنده دانشگاه علوم پزشکی با شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، آب آشامیدنی با بهترین کیفیت در اختیار مشترکین شهری و روستایی این شرکت قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان همچنین در زمینه پرداخت بدهی های آب بها دانشگاه علوم پزشکی نیز رایزنی هایی با رئیس این دانشگاه داشت.

گفتنی است در پایان این دیدار ۱۲۰ دستگاه سردوش کاهنده از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان جهت نصب در بیمارستانها و خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اهدا شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز ضمن تقدیر از خدمات و فعالیت های شرکت آب و فاضلاب به گستردگی و تنوع خدمات این نهاد اشاره کرد.

بختیاری آموزش و کار دانشگاهی را کوچکترین بخش فعالیت دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرده و گفت: ارائه خدمات درمانی و بهداشتی مهمترین بخش فعالیت دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

وی در پایان گزارشی نیز در خصوص مدیریت مصرف آب در مراکز تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی ارائه نمو